Privacy – Gebruik van uw gegevens

Deze gegevens worden zonder jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij TS Health Products daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.